Certificering Rentex

Certificaten Rentex

Rentex staat voor hoogwaardige kwaliteit en continuïteit van haar dienstverlening. De borging en het verbeteren van de dienstverlening is een continu proces. Al onze bedrijfsactiviteiten zijn volgens het certificatieschema CERTEX ISO 9001 en RABC NEN-EN 14065 gecertificeerd.

                   

Certex ISO 9001 & RABC NEN-EN 14065

Certex is een branche specifiek kwaliteitssysteem, met bijbehorend certificatieschema, gebaseerd op ISO 9001. De RABC standaard (Risk Analysis and Biocontamination Control) is aan dit kwaliteitssysteem toegevoegd om een hoog niveau aan microbiologische kwaliteit te borgen, gebaseerd op de Europese regelgeving vastgelegd in de EN 14065.

   

ISO 14001

Rentex heeft oog voor het milieu en is ISO 14001 gecertificeerd. Rentex heeft structureel aandacht voor het milieu en het terugdringen  van het belasten  van het milieu. Rentex voldoet hiermee tevens aan de wet- en regelgeving die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.