Zo doen we dat bij Rentex

Beleidsverklaring

 

Samenwerken, goed voor mensen zorgen en bijdragen aan een schone en veilige wereld. Daar gaan we voor bij het familie bedrijf Rentex. Om dat te kunnen richten wij ons actief op dienstverlening van hoge kwaliteit, continuïteit en een stabiele financiële positie. Ook onze zorgplicht voor mens en milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen en focus op verduurzamen zit in ons DNA verweven. 

 

Concrete doelen 

We vertalen ons beleid in concrete en haalbare bedrijfsdoelstellingen. Deze doelen zijn afgestemd op wie we zijn en waar we samen met onze mensen voor staan. We inventariseren, monitoren en evalueren de kwaliteit van ons werk, klanttevredenheid, arbeidsomstandigheden, milieu-impact en het welzijn van onze mensen voortdurend. We zijn altijd op zoek naar verbeteringen.

 

Goede samenwerking 

We richten ons op samenwerking met tevreden klanten in de zorg 'Taking care together'. We investeren daarom bewust in waardevolle, duurzame relaties. En willen de zekerheid bieden dat waar dit kan voldoen aan wensen, behoeften en verwachtingen van onze medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers, relaties en verdere stakeholders. 

 

Werk voor iedereen 

We steken zoveel mogelijk energie in het creëren van een gezonde en inclusieve werkplek, waar iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt. Vitaliteit, welzijn en persoonlijke ontwikkeling zijn naast een comfortabel sociaal klimaat, kernthema's bij Rentex. We doen onze uiterste best om onze mensen een veilige werkomgeving te bieden. Werk moet voor iedereen beschikbaar zijn. Daarom bieden we al heel lang kansen aan mensen die minder makkelijk aan werk komen. 

 

Structuur als basis 

Onze bedrijfsprocessen zijn 'lean' ingericht en altijd in beweging om zichzelf voortdurend te evalueren en verbeteren. We ondersteunen dit met ons Rentex kwaliteitssysteem dat ingericht is op basis van ISO 9001 aangevuld met branche specifieke eisen, RABC NEN 14065 en ISO 14001 milieu. We zijn gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Dit alles is geïntegreerd in onze hele bedrijfsvoering en bepalend bij alles wat we doen. En natuurlijk volgen wij daarbij strikt de actuele wet- en regelgeving. 

 

Duurzaam betrokken 

We zijn net zo betrokken bij een schone wereld als bij schone was. We streven naar het gebruik van nul fossiele grondstoffen. En verkleinen onze hoeveelheid afval steeds verder. Zo kunnen we onze CO2-footprint en de impact daarvan op de wereld en volgende generaties steeds verder beperken. We halen waar mogelijk baanbrekende innovaties in huis om dit proces te ondersteunen.

 

Voor iedereen elke dag 

Ons beleid nuchter, laagdrempelig, stimulerend en zeker geen theorie, we passen het samen toe in de praktijk. iedereen begrijpt het, draagt het uit en werkt er mee. Van directie en management tot onze mensen op de werkvloer en op de weg. En zorgt ervoor dat we elk dag weer samen werken met plezier.