Vrachtauto Rentex

Milieu

Rentex is gecertificeerd volgens het milieu-managementsysteem NEN-ISO 14001 voor al haar productieprocessen. Wij hebben energiereductiedoelstellingen opgesteld welke zijn vertaald in een duurzaamheidsplan. Duurzaamheidsoverwegingen zijn een vast onderdeel van de besluitvormingsprocessen en de planning van de activiteiten van onze organisatie. Wij sturen op de volgende milieu KPI’s:

  • Energie, gas en elektra verbruik per kg wasgoed.
  • Waterverbruik per kg wasgoed.
  • Beladingsgraad en effectiviteit van transport.

Onderzoek toont aan aan dat in een professionele wasserij zoals Rentex, het gebruik van energie, water en grondstoffen tot vijfmaal lager is dan bij het wassen in eigen beheer. Daarnaast is het energieverbruik een belangrijk criterium bij de aanschaf van machines.

 

Energiereductie  

Voor de textielverzorging is energie-efficiency een route naar duurzame winst. Rentex investeert al jaren aanzienlijk in duurzaamheid. Wij zijn actief met verschillende projecten zoals de inzet van restwarmte om de temperatuur van het bedrijfswater te verhogen. Ook realiseert Rentex een enorme reductie in het gasverbruik door optimalisaties van de droogprocessen en het vervangen van de lagedruk ontwateringspersen. Daarnaast is de traditionele verlichting vervangen door led en, waar mogelijk, is de verlichting voorzien van sensoren. 

 

Afval en recycling

Rentex hanteert in haar organisatie en voor haar medewerkers milieuvoorschriften waarin vermeld staat dat ter bescherming van het milieu zo zuinig mogelijk wordt omgegaan met water, energie, materialen, stoffen en chemicaliën. Binnen ons bedrijf wordt het afval gescheiden ingezameld en zoveel mogelijk ter recycling aangeboden. Ook kan Rentex, door het verhogen van het rendement waterzuivering, het water hergebruiken. 

Afgekeurd leasetextiel en dienstkleding bieden wij aan bij een externe partij, die de materialen vervolgens recycled tot bijvoorbeeld poetslappen voor de industrie.

 

Transport

Sinds 2018 rijdt Rentex CO2 neutraal en wordt het wagenpark uitgebreid met dubbeldekkers. Tevens is Rentex voortdurend bezig de logistieke bewegingen zo efficient mogelijk uit te voeren, door:

  • Beperken en voorkomen luchtvervoer (betere beladingsgraad containers en vrachtwagens).
  • Samenvoegen van ritten en leveringen.
  • Minimaliseren naleveringen en optimaliseren gebruik van de vrachtwagens.

 

Wij maken gebruik van een fijnmazig distributienetwerk en het transportmanagementsysteem is ingericht met efficiënte transportroutes. Daarbij investeren wij in nieuwe technieken die een bijdrage leveren aan duurzaam transport. De zuinige vrachtwagens van Rentex voldoen aan de gestelde wettelijke milieueisen, geluidsnormeringen en de EU-normen voor vrachtwagens.  

 

Duurzame dienstkleding

Ook op het gebied van duurzame dienstkleding kijken wij naar de toekomst. Bij steeds meer ziekenhuizen en zorginstelingen leveren wij een pakket met duurzame dienstkleding.