Sponsoring

Rentex draagt verenigingen, stichtingen en relaties een warm hart toe. Wij hanteren hiervoor ons sponsorbeleid. Dit beleid richt zich op het ondersteunen van verenigingen, stichtingen en organisatie die sportieve, culturele en/of maatschappelijke evenementen organiseren in Bolsward en omgeving. Ook evenementen waar onze medewerkers en klanten actief aan deelnemen komen in aanmerking voor sponsoring.

 

Lokale evenementen 

Als wij sponsoren dan moet dat voor beide partijen een toegevoegde waarde hebben én aansluiten op onze missie, visie en kernwaarden. Voor de gesponsorde partij kan de ondersteuning bestaan uit: geld, middelen, faciliteiten, organisatiekracht of kennis. Als tegenprestatie denken wij aan mogelijkheden tot relatiemarketing, bijdragen aan bedrijfspromotie en het verstevigen van ons netwerk.

 

Langdurige relatie

Onze sponsorvoorkeur gaat uit naar een langdurige relatie van drie jaar met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal vijf jaar. Waarbij wij het liefst een hoofd/subsponsorschap voor een aantal jaren nastreven. Na deze sponsorperiode komt de vereniging/stichting voor dezelfde periode in principe niet in aanmerking voor sponsoring tenzij wij zelf als organisatie het sponsorschap willen continueren. 

 

Wilt u voor sponsoring in aanmerking komen? Wij hanteren de volgende criteria:

 • het evenement moet bij voorkeur plaatsvinden in Bolsward e.o.
 • onze medewerkers en/of klanten zijn actief betrokken bij het evenement
 • de mogelijkheid bieden voor een creatieve invulling van de tegenprestatie
 • onze betrokkenheid bij de samenleving tonen
 • bereid zijn de naam Rentex aan zich te binden
 • passen binnen ons sponsorbudget
 • branche-exclusiviteit garanderen 
 • schriftelijk of digitaal worden ingediend

 

Wat sponsoren wij niet

 • projecten met een politieke, religieuze of activistische doelstelling
 • projecten die maatschappelijk omstreden zijn
 • projecten/activiteiten die buiten ons werkgebied vallen
 • individuen of individuele activiteiten heeft niet onze voorkeur
 • gevaarlijke, risicovolle of milieubelastende sporten
 • projecten die begrotingstekorten moeten aanvullen
 • verzoeken voor een verenigings-, dorps-, bedrijfs-, feest of -uitje
 • verzoeken voor advertenties rechtstreeks door drukkers of reclamebureaus
 • verzoeken voor auto- en busreclame
 • verzoeken voor een advertentie in kerkblaadjes

 

Afwijzing blijft mogelijk 

We behandelen elk verzoek zorgvuldig. Zelfs als de aanvraag aan de criteria voldoet, blijft afwijzing mogelijk.

 

Aanvragen 

Een sponsoraanvraag kunt u indienen door bijgaand aanvraagformulier sponsoring in te vullen en te verzenden.

Aanvraagformulier

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Vul hier niets in a.u.b.