• pwas intake low.png

Ik wil mij aanmelden voor PWAS OP MAAT!

  Gegevens bewoner            

Let op! Partner op dezelfde kamer, apart aanmelden/inschrijven

  Doorlopende machtiging   SEPA            

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Rentex BV om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

 

Privacyverklaring

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Rentex BV om informatie over het gebruik van uw persoonsgebonden wasgoed te delen met de zorginstelling, zodat de zorginstelling op basis hiervan aan haar zorgplicht jegens u kan voldoen in het kader van vigerende wet- en regelgeving.

 

  Ondertekening curator, bewindvoerder of mentor  

(alleen invullen indien bewoner onder curatele, beschermingsbewind of mentorschap staat)