• DUURZAAM.png

2030 CO2-neutraal

Goed op weg naar een schone toekomst

 

 

Familiebedrijf met een schone taak

Duurzaamheid en MVO zijn vanaf het begin al nauw verweven met de cultuur van ons familiebedrijf. De zorg voor onze planeet, de wereld om ons heen en de volgende generaties krijgt alle aandacht. Een gezonde en inclusieve werkplek voor iedereen, met alle aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, staat voorop. We investeren continu in duurzaam samen werken met onze mensen en met onze klanten: 'Taking care together'.

 

Een duurzame aanpak is bij ons geen verkoopverhaal, maar een serieuze verantwoordelijkheid die echt leeft in ons bedrijf. Elke dag stimuleren we iedereen bij Rentex om bewuste keuzes te maken bij alles wat we doen. En regelmatig komen mensen met groene plannen en ideeën. Zo komen we stap voor stap dichterbij ons doel: Rentex volledig CO₂-neutraal in 2030. Met de CO₂-Prestatieladder hebben we een stevige basis om onze CO₂-uitstoot steeds verder terug te draaien. We streven naar het gebruik van nul fossiele grondstoffen. 

We zetten maximaal in op recyclen en maken het werk van onze mensen steeds lichter, bijvoorbeeld door robots in te zetten. We besparen steeds meer op energie, vers water en het gebruik van wasmiddelen. Ons innovatieve EPIC wasproces maakt ook de vuilste was schoon, wat verspilling door weggooien voorkomt. Zo doen we veel meer om onze hoeveelheid afval steeds kleiner te maken. Zo wordt Rentex steeds duurzamer, een koers die we vast kunnen houden dankzij de inzet en het enthousiasme van onze medewerkers, klanten, leveranciers en alle andere stakeholders. 

Certificaten en documenten

 

We vertalen ons beleid in concrete en haalbare bedrijfsdoelstellingen. Deze doelen zijn afgestemd op wie we zijn en waar we samen met onze mensen voor staan. We inventariseren, monitoren en evalueren de kwaliteit van ons werk, klanttevredenheid, arbeidsomstandigheden, milieu-impact en het welzijn van onze mensen voortdurend. We zijn altijd op zoek naar verbeteringen.

   

Rentex is gecertificeerd conform:

CERTEX (ISO 9001+) & RABC NEN-EN 14065  | ISO 14001 

CO2-Prestatieladder niveau 3 en aangesloten bij MVO Nederland.

 

ER IS NIETS OPGEWASSEN

TEGEN DE KRACHT

VAN SAMENWERKING

VOOR MENSEN DOOR  MENSEN

We zijn scherp op de herkomst van textiel, een eerlijke prijs en de omstandigheden waarin mensen werken. 

DUURZAAM? VANZELFSPREKEND 

We gebruiken milieuvriendelijke zeep en zoveel mogelijk schone, duurzame energie. 

 

GOED VOOR ELKAAR

We hechten sterk aan mensen met plezier in hun werk en duurzame samenwerking, ook met mensen met minder kans op de arbeidsmarkt. 

 

WE VERTALEN ONS BELEID

IN CONCRETE EN HAALBARE

BEDRIJFSDOELSTELLINGEN